İMÜ Öğrenci Konseyi

Biz Kimiz?

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorunlarını doğrudan Üniversite yönetim organlarına iletmek, öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini doğrudan iletebildikleri ve bu konuların Üniversite senatosu ve diğer kurullarda görüşülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir organdır. Öğrenci Konseyi, üniversite bünyesinde sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler düzenler ayrıca üniversiteler arası işbirliği içerisinde olur. Öğrenci Konseyi, üniversite yönetim organlarında öğrencileri temsil eder.

Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu üyesidir ve üniversite kurulları toplantılarına çağrıldıkları takdirde, öğrencileri temsilen katılır ve öğrencilerin sorunlarını birinci ağızdan gerekli kişilere iletilmesini sağlar. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu; Divan Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu'ndan oluşur. Bu kurulların üyeleri üniversite bölüm başkanlarından seçilerek oluşur ve 2 eğitim-öğretim yılı süresince görev yapar. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI